503_1470987478_49557ad7cd62bfbb.jpg 503_1470987478_49557ad7cd62bfbb.jpg
472_1470987477_52357ad7cd56d66e.jpg 472_1470987477_52357ad7cd56d66e.jpg
248_1440987553_25855e3b9a14026b.jpg 248_1440987553_25855e3b9a14026b.jpg
85_1440987545_28455e3b999853f2.jpg 85_1440987545_28455e3b999853f2.jpg
758_1440987420_68255e3b91c02fb1.jpg 758_1440987420_68255e3b91c02fb1.jpg
756_1440987416_91355e3b91845dfa.jpg 756_1440987416_91355e3b91845dfa.jpg

1st floor pool house urban R3 Royal City

Đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ việc dạy bơi cho thanh thiếu nhi đang là mô hình còn mới mẻ tại Việt Nam. Để đầu tư một cụm bể bơi có thể dạy bơi và kinh doanh được không chỉ cần diện tích đất lớn khoảng 3000m2 trở lên mà chi phí đầu tư ban đầu cũng tương đối cao.               

Relative Project