826_1470987334_38257ad7c4601c16.jpg 826_1470987334_38257ad7c4601c16.jpg
109_1470987333_50957ad7c4504ee5.jpg 109_1470987333_50957ad7c4504ee5.jpg
481_1440987702_16855e3ba364d8a8.jpg 481_1440987702_16855e3ba364d8a8.jpg
155_1440987670_73755e3ba165b30c.jpg 155_1440987670_73755e3ba165b30c.jpg
510_1440987662_34155e3ba0e0d610.jpg 510_1440987662_34155e3ba0e0d610.jpg

Introduction Vinpearlland Ice Rink HA Long

Đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ việc dạy bơi cho thanh thiếu nhi đang là mô hình còn mới mẻ tại Việt Nam. Để đầu tư một cụm bể bơi có thể dạy bơi và kinh doanh được không chỉ cần diện tích đất lớn khoảng 3000m2 trở lên mà chi phí đầu tư ban đầu cũng tương đối cao. Đặc biệt đối với những khu vực ngoại thành, khu vực nông thôn xa xôi ...nếu chỉ trong chờ vào ngân sách nhà nước thì không biết đến khi nào trẻ em mới có được bể bơi để học bơi lội, trong khi đó tỷ lệ đuối nước trẻ em tại Việt Nam được xếp vào loại cao nhất thế giới. Do vậy chỉ có hình thức xã hội hóa nhà nước cùng doanh nghiệp kết hợp cùng làm mới giải quyết được vấn đề này.

Relative Project